ثبت نام کارگاه

سی ان جی یا بنزین مساله این است

04 ارديبهشت 1400

404

سی ان جی یا بنزین مساله این است

مصرف بی ‌رویه سوخت‌ ‌های بنزین و گازوئیل یکی از مشکلات موجود این روز ها  است که علاوه بر آلودگی شدید هوا  هزینه زیادی را به بخش انرژی تحمیل می کنند. این دو علت اساسی، باعث شد تا از دهه پیش، موضوع گسترش خودروهای گاز سوز مورد توجه قرار بگیرد و گاز سی ان جی که دارای مزیت های زیادی نسبت به بنزین و دیگر سوخت های فسیلی است برای استفاده در این خودروها انتخاب شود.

مزیت های گاز سی ان جی نسبت به بنزین

  • گاز CNG ، گازی به مراتب تمیزتر نسبت به سوخت بنزین از نظر آلاینده های خروجی اگـزوز است. این گاز به‌عنوان یک سوخت بدون سرب هیچ‌گونه اکسیدهای سولفور یا ذرات معلق تولید نمی‌کند، به‌طور متوسط استفاده از گاز طبیعی به‌عنوان سوخت میزان انتشار آلاینده‌های مختلف را به‌شدت کاهش می‌دهد.
  • سوخت گاز طبیعی یک سوخت پاک و عاری از ناخالصی است و در خودروهای پایه گازسوز، هزینه نگهداری و تعمیرات خودرو را کاهش می‌دهد و روغن و شمع‌ها نیاز به تعویض کمتری نیاز دارند.
  • این گاز به راحتی قابل پمپاژ کردن است، خیلی سریع در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد و احتیاج به هزینه حمل و نقل بالایی ندارد.
  • مقایسه قیمت های میانگین CNG و بنزین در بازارهای جهانی نشان می دهد که قیمت جهانی گاز یک پنجم قیمت جهانی بنزین با ارزش حجمی مساوی است و این موضوع به وضوح نشان دهنده ارزانی سوخت CNG نسبت به سوخت بنزین خواهد بود.
  • خوش سوز بودن این گازها به این معنی که ﺑﻪ ﺳﺮب به‌عنوان ﻣﺎده خوش‌سوز کننده ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺰﻳﻦ اﺿﺎﻓﻪ می‌شود، اﺣﺘﻴﺎج ﻧﺪارد.
  • افزایش عمر مفید خودرو، ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ به‌طور ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﺑﺎ ﻫﻮا ﻣﺨﻠﻮط می‌شود، ﺗﻤﻴﺰﺗﺮ می‌سوزد و دودﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد نمی‌آورد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ بر عمر ﻣﻮﺗﻮر می‌افزاید و ﺑﻪ ﺳﺮوﻳﺲ ﻛﻤﺘﺮی ﻧﻴﺎز دارد و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﺧﻮدرو ﭘﺎﻳﻴﻦ می‌آید.
  • استفاده از ﺧﻮدروﻫﺎیی ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ CNG می‌توان آﺛﺎر ﻣﺨﺮب گلخانه‌ای CO2 را ٢٠ درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ داد .
برچسب :
سبد خرید