ثبت نام کارگاه

خودروهای گاز سوز یا دوگانه سوز

04 ارديبهشت 1400

361

مطالعات و اﻧﺪازهﮔﻴﺮیﻫﺎی انجام‌شده روی ﻏﻠﻈﺖ آلاینده‌ها در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﭘﺮﺗﺮاﻓﻴﻚ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ در بسیاری از ﻣﻮارد ﻫﻮاﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻨﻔﺲ می‌کنیم از نظر ﻣﻨﻮاﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ و ذرات معلق به‌ مراتب ازﺣﺪ ﻣﺠﺎز آلوده‌تر اﺳﺖ، امروزه دولت‌ها و صاحبان صنایع به دنبال آن دسته از حامل‌های انرژی هستند که آلاینده‌های کمتری تولید می‌کنند، به همین دلیل جهان به گاز طبیعی روی آورده است.  

یکی از راه‌های موثر در کاهش مصرف سوخت و همچنین کاهش آلودگی هوا  گازسوز یا دوگانه سوز کردن خودروها است.

سه دسته خودرو برای این منظور وجود دارد.

DEDICATED   خودرو‌هایی  که فقط از یک سوخت استفاده می‌کنند.

BI_FUEL  خودرو‌هایی که امکان استفاده از دو سوخت بنزین و گاز را دارا می‌باشند .

DUAL_FUEL  خودرو‌هایی  که از دو سوخت گازوئیل و گاز طبیعی به طور ترکیبی استفاده می‌کنند.

این خودروها اگر فقط از گاز سی ان جی استفاده  بکنند، پیماییش بیشتری نسبت به خودروهایی دارند که از بنزین یا گازوئیل استفاده می کنند. دلیل آن هم این است که برای به کارگیری گاز طبیعی به عنوان سوخت خودرو باید آن را در جایگاه‌های سوختگیری با فشار ۲۰۰ تا ۲۲۰ بار متراکم نموده که در چنین فشاری دانسیته انرژی حجمی گاز طبیعی یک سوم بنزین بوده و در نتیجه یک خودرو تجهیز شده به سوخت گاز طبیعی فشرده با حجم مخزن گاز معادل با حجم مخزن بنزین، سه برابر یک خودرو بنزینی برای همان مسافت نیاز به مراجعه به جایگاه سوخت‌گیری دارد و می‌توان نتیجه گرفت که برد عملیاتی خودرو‌ها با سوخت بنزین به مراتب بیشتر از خودروی با سوخت گاز طبیعی فشرده شده می‌باشد.

همچنین خودروهایی که با گاز سی ان جی کار می کنند زمان سوختگیری سریع تری نسبت به بقیه خودروها دارند. سرعت سوختگیری در این خودروها بین ۴ تا ۵ دقیقه و با احتساب زمان قبل از اتصال نازل، میانگین فعلی کشور ۳۰ دقیقه بوده که این عدد نمی‌تواند رسمیت داشته باشد، زیرا این زمان به عوامل زیادی بستگی دارد که کمترین زمان ۵ دقیقه و بیشترین آن می‌تواند حدود ۲ ساعت وقت بگیرد.

البته نکات امینی هم وجود دارد که باید در این خودروها و در زمان سوختگیری به آن ها توجه کرد مثلا بارها توصیه شده است در زمان سوخت گیری گاز CNG سوئیچ خودرو به طور کامل بسته باشد.

قبل از سوختگیری سعی کنید درصندوق عقب را نیز باز بگذارید. پس از سوختگیری نیز اطمینان حاصل کنید که درپوش شیرپرکن گاز بسته است. رعایت همین موارد، ایمنی را افزایش می‌دهد. عمده نشتی در خودروهای گازسوز اغلب از اتصالات داخل صندوق عقب و محفظه موتور رخ می‌دهد، لذا ضرورت دارد هرروز خودرو را از این بابت بررسی کنید. در خودروهای دوگانه سوز، اگر نشتی گاز در صندوق عقب وجود داشته باشد، از طریق لوله تهویه که تعبیه شده و شکلی خرطومی دارد، به خارج از صندوق منتقل می‌شود. اگر بوی گاز را در داخل کابین خودرو حس کردید، کلید تبدیل سوخت را روی حالت گاز قرار داده و بلافاصله شیر مخزن گاز را ببندید.

برچسب :
سبد خرید